Ilgalaikis gyvenimas

Pragyvenau Lietuvoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turėjau leidimą laikinai gyventi

Pragyvenau ES valstybėje narėje be pertraukos pastaruosius 5 metus, iš kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos – Lietuvoje, ir turėjau leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą

Netekau Lietuvos pilietybės, tačiau gyvenu Lietuvoje

Dabar ir iki 1993 m. liepos 1 d. gyvenau Lietuvoje, neturiu leidimo nuolat gyventi

Gyvenau ne ES valstybėje trumpiau nei 12 mėn. arba ES valstybėje trumpiau nei 6 m., o iki apsigyvenimo joje gyvenau Lietuvoje ir turėjau leidimą nuolat gyventi