Užsieniečių teisės

Teisė į lygybę

Judėjimo laisvė

Teisė likti Lietuvos Respublikoje

Teisė dirbti Lietuvos Respublikoje

Teisė gyventi Lietuvos Respublikoje

Teisė gauti būtinąją medicinos pagalbą

Teisė apskųsti teismui sprendimus

Nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisės

Teisė pateikti prašymą leisti savanoriškai grįžti į užsienio valstybę