Užsieniečių pareigos

Jeigu esate užsienietis, privalote laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos,  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Užsieniečių pareigų suvestinė

null

Teisėta veikla ir su tuo susijusios užsieniečių pareigos

null

Mokslas, studijos, stažuotė ar kvalifikacijos kėlimas ir su tuo susijusios pareigos

null

Darbas Lietuvos Respublikoje ir su tuo susijos pareigos

null

Užsieniečių administracinė atsakomybė

null

Užsieniečių baudžiamoji atsakomybė

null

Užsieniečių atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas

null

Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką

null

Ką daryti, jei dėl neįvykdytų įsipareigojimų muitinei ir nesumokėtų baudų uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką

null

Trumpa informacija neteisėtai Lietuvoje esantiems užsieniečiams

null