Užsieniečių pareigos

Jeigu esate užsienietis, privalote laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos,  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Užsieniečių pareigų suvestinė

Teisėta veikla ir su tuo susijusios užsieniečių pareigos

Mokslas, studijos, stažuotė ar kvalifikacijos kėlimas ir su tuo susijusios pareigos

Darbas Lietuvos Respublikoje ir su tuo susijos pareigos

Užsieniečių administracinė atsakomybė

Užsieniečių baudžiamoji atsakomybė

Užsieniečių atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas

Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką

Ką daryti, jei dėl neįvykdytų įsipareigojimų muitinei ir nesumokėtų baudų uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką

Trumpa informacija neteisėtai Lietuvoje esantiems užsieniečiams