Noriu gauti kelionės dokumentą

Užsieniečio pasas ir pabėgėlio kelionės dokumentas yra užsieniečiui išduodami kelionės dokumentai, suteikiantys teisę užsieniečiui išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į Lietuvos Respubliką jų galiojimo laikotarpiu. 

Asmens be pilietybės kelionės dokumentas išduodamas asmeniui, neturinčiam užsienio valstybės pilietybės, tačiau turinčiam dokumentą, suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (pagal 1954 m. Konvencijos dėl asmenų be pilietybės statuso nuostatas)

Užsieniečio pasas

null

Pabėgėlio kelionės dokumentas

null

Asmens be pilietybės kelionės dokumentas

null