Atvykstu pagal investicijų sutartį, kurioje nustatytos specialios investavimo ir verslo sąlygos (kolektyvinė relokacija)

Galite gauti leidimą laikinai gyventi, galiojantį iki 3 metų, jeigu esate investuotojas ar investuotojo dalyvis arba investuotojo darbuotojas.

Investicijų sutartyje nustatoma:

  • terminas, per kurį užsieniečiai gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo šiuo pagrindu ir kuris negali būti ilgesnis už investicijų sutarties galiojimo terminą;
  • darbuotojų, kurie gali gauti leidimus laikinai gyventi šiuo pagrindu, skaičius;
  • investicijų sutarties galiojimo terminas.

Kas yra investuotojas, kuriam taikomos specialios investavimo ir verslo sąlygos?

Kas gali atvykti pagal investicijų sutartį?

Kaip galiu gauti leidimą laikinai gyventi?

Kur galiu atsiimti leidimą gyventi?

Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje?

Ar galiu atsivežti šeimos narius?

Kada turiu kreiptis dėl turimo leidimo laikinai gyventi pakeitimo?

Jei atvykstu dirbti pagal investicijų sutartį, ar man reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams?

Jei atvykstu dirbti pagal investicijų sutartį, ar man taikomi kvalifikacijos atitikties darbo vietai ar darbo patirties reikalavimai?

Jei atvykstu dirbti pagal investicijų sutartį, kada galiu pradėti dirbti?