Atvykstu pagal investicijų sutartį, kurioje nustatytos specialios investavimo ir verslo sąlygos (kolektyvinė relokacija)

Galite gauti leidimą laikinai gyventi, galiojantį iki 3 metų, jeigu esate investuotojas ar investuotojo dalyvis arba investuotojo darbuotojas.

Investicijų sutartyje nustatoma:

  • terminas, per kurį užsieniečiai gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo šiuo pagrindu ir kuris negali būti ilgesnis už investicijų sutarties galiojimo terminą;
  • darbuotojų, kurie gali gauti leidimus laikinai gyventi šiuo pagrindu, skaičius;
  • investicijų sutarties galiojimo terminas.

Kas yra investuotojas, kuriam taikomos specialios investavimo ir verslo sąlygos?

null

Kas gali atvykti pagal investicijų sutartį?

null

Kaip galiu gauti leidimą laikinai gyventi?

null

Kur galiu atsiimti leidimą gyventi?

null

Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje?

null

Ar galiu atsivežti šeimos narius?

null

Kada turiu kreiptis dėl turimo leidimo laikinai gyventi pakeitimo?

null

Jei atvykstu dirbti pagal investicijų sutartį, ar man reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams?

null

Jei atvykstu dirbti pagal investicijų sutartį, ar man taikomi kvalifikacijos atitikties darbo vietai ar darbo patirties reikalavimai?

null

Jei atvykstu dirbti pagal investicijų sutartį, kada galiu pradėti dirbti?

null