Mokslas

Galite atvykti į Lietuvą studijų ar mokslo pagrindais. Jeigu į Lietuvą atvykstate studijuoti pagal tarptautinę arba Lietuvos ir užsienio valstybės aukštosios mokyklos sudarytą studentų mainų programą arba esate dėstytojas ar tyrėjas atvykstantis pagal autorinę sutartį arba vykdyti vyriausybinės programos, galite gauti nacionalinę vizą. Jeigu ketinate studijuoti Lietuvoje registruotoje ir veikiančioje aukštojoje mokykloje (nuolatinės studijos) arba kaip dėstytojas ar tyrėjas dirbti pagal darbo sutartį – kreipkitės dėl leidimo laikinai gyventi.

Jeigu turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą studijų tikslu ir Jums taikoma Europos Sąjungos arba jos valstybių finansuojama programa, kuria skatinamas trečiųjų šalių piliečių judumas Europos Sąjungoje, arba dviejų ar daugiau aukštojo mokslo įstaigų susitarimas, galite atvykti tęsti dalį studijų ir būti Lietuvos Respublikoje be vizos ne ilgiau kaip 360 dienų, taip pat turite teisę dirbti.

Jeigu turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, galite atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje be vizos ne ilgiau kaip iki 180 dienų per 360 dienų laikotarpį, kad vykdytumėte dalį savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų mokslo ir studijų institucijoje. Jūsų  šeimos nariai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi arba nacionalinę vizą, turi teisę atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje tuo pačiu laikotarpiu kaip ir Jūs.