Naujienos

2018-08-14 / Dėl sprendimų išduoti nacionalines vizas priėmimo terminų (atnaujinama nuolat)

Informuojame, kad sprendimai dėl nacionalinių vizų išdavimo Migracijos departamente priimami laiku, per teisės aktuose nustatytą terminą.    Rugpjūčio 14 d. priimti sprendimai dėl rugpjūčio 1 d....
Skaityti plačiau

2018-08-13 / Migracijos departamento Resursų valdymo skyrius į savo komandą kviečia dokumentų tvarkytojus – darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (pagal terminuotą darbo sutartį 4 mėn., 4 pareigybės)

Kokių žmonių ieškome?  Turinčių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; Išmanančių teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų tvarkymą, valdymą, apskaitą, naudojimą ir saugojimą,...
Skaityti plačiau

2018-08-08 / Prisiekė Lietuvos Respublikai

Rugpjūčio 7 d. Vidaus reikalų ministerijoje, Baltojoje salėje (Šventaragio g. 2, Vilnius), Lietuvos Respublikai prisiekė ir tapo Lietuvos Respublikos piliečiais 9 asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta ar grąžinta...
Skaityti plačiau

2018-01-11 / Ką daryti, jei dėl neįvykdytų įsipareigojimų muitinei ir nesumokėtų baudų uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką

Laiku neįvykdę įsipareigojimų muitinei ar laiku nesumokėję Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos (skirtų) baudos (baudų), užsieniečiai gali sulaukti nemalonumų − iki 5 metų laikotarpiui taikomo draudimo atvykti į...
Skaityti plačiau

archyvas