Teisėta veikla

Esu startuolis – ketinu Lietuvos Respublikoje steigti startuolį ir vykdyti jo veiklą (UTPĮ 40 str. 1 d. 5 (1) p.)

Esu žurnalistas (UTPĮ 45 str. 1 d. 5 p.)

Ketinu vykdyti religinę veiklą (UTPĮ 45 str. 1 d. 6 p.)

Esu LR įregistruotos įmonės dalyvis ir vadovas ar akcininkas (UTPĮ 45 str. 1 d. 1 p.)

Esu LR įregistruotos įmonės vadovas ir ketinu dirbti šioje įmonėje (UTPĮ 45 str. 1 d. 2 p.)

Esu LR įregistruotos įmonės dalyvis, investavęs į įmonės nuosavą kapitalą (turtą) ne mažiau kaip 260 000 Eurų, ir vadovas ar akcininkas (UTPĮ 45 str. 1 d. 2 (1) p.)

Esu LR įregistruotos įmonės, kurios nuosavo kapitalo (turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų, vadovas ir ketinu dirbti šioje įmonėje (UTPĮ 45 str. 1 d. 2 (2) p.)

Esu atlikėjas (UTPĮ 45 str. 1 d. 4 p.)

Esu Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos veiklos programų dalyvis (UTPĮ 45 str. 1 d. 8 p.)

Vykdau bendras su užsieniu vyriausybines programas (UTPĮ 45 str. 1 d. 7 p.)

Esu sportininkas, dalyvaujantis aukšto meistriškumo sporte, arba treneris (UTPĮ 45 str. 1 d. 3 p.)