Darbas

Esu aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas (reglamentuota profesinė veikla ir nereikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas) (UTPĮ 40 str. 1 d. 4 (1) p.)

null

Esu aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas (nereglamentuota profesinė veikla ir nereikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas) (UTPĮ 40 str. 1 d. 4 (1) p. (2 atvejis)

null

Esu aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas (reglamentuota profesinė veikla ir reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas) (UTPĮ 40 str. 1 d. 4(1) p.) (3 atvejis)

null

Esu aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas (nereglamentuota profesinė veikla ir reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas) (UTPĮ 40 str. 1 d. 4(1) p.) (4 atvejis)

null

Esu perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas (UTPĮ 40.1.4 (2) str. 1 d. 1 p.)

null

Esu perkeliamas įmonės viduje kaip specialistas (UTPĮ 40.1.4(2) str. 1 d. 2 p.)

null

Esu perkeliamas įmonės viduje kaip darbuotojas – stažuotojas (UTPĮ 40.1.4(2) str. 1 d. 3 p.)

null

Turiu kitos ES valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje ir atvykstu į priimančiąją įmonę (UTPĮ 40.1.4(2) str. 9 d.)

null

Atvykstu dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas (UTPĮ 44 str. 1 d. 1 p.)

null

Esu ES įmonės nuolatinis darbuotojas (UTPĮ 44 str. 1 d. 2 p.)

null

Ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą (UTPĮ 44 str. 1 d. 3 p.)( 1 atvejis)

null

Esu pabaigęs studijas Lietuvoje ir ketinu dirbti (UTPĮ 44 str. 1 d. 3 p.) (2 atvejis)

null

Ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą (UTPĮ 44 str. 1 d. 3 p.) (3 atvejis)

null

Ketinu pagal darbo sutartį dirbti kaip dėstytojas (UTPĮ 40 str. 1 d. 13 p.) (1 atvejis)

null

Ketinu pagal darbo sutartį dirbti kaip tyrėjas (UTPĮ 40 str. 1 d. 13 p.) (2 atvejis)

null