Kita

Turiu teisę atkurti Lietuvos pilietybę (UTPĮ 40 str. 1 d. 1 p.)

Esu lietuvių kilmės asmuo (UTPĮ 40 str. 1 d. 2 p.)

Negaliu būti grąžintas į užsienio valstybę ar išsiųstas iš Lietuvos (UTPĮ 40 str. 1 d. 8 p.)

Dėl pavojingos organizmo būklės negaliu išvykti iš Lietuvos (UTPĮ 40 str. 1 d. 11 p.)

Tapau prekybos žmonėmis auka (UTPĮ 40 str. 1 d. 12 p.)

Kitoje ES valstybėje esu ilgalaikis gyventojas (UTPĮ 40 str. 1 d. 14 p.)

Esu Lietuvoje studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą užbaigęs užsienietis arba mokslinius tyrimus ir eksperimentinius plėtros darbus užbaigęs tyrėjas (UTPĮ 40 str. 1 d. 15 p.)

Esu Lietuvos piliečio globėjas (rūpintojas) (UTPĮ 47 str. 1 d. 1 p.)

Mano globėjas (rūpintojas) yra Lietuvos pilietis (UTPĮ 47 str. 1 d. 2 p.)