Noriu gauti/pakeisti leidimą laikinai gyventi

Esu LR įregistruotos įmonės dalyvis ir vadovas ar akcininkas

Esu LR įregistruotos įmonės vadovas ir ketinu dirbti šioje įmonėje

Esu LR įregistruotos įmonės dalyvis, investavęs į įmonės nuosavą kapitalą (turtą) ne mažiau kaip 260 000 Eurų, ir vadovas ar akcininkas

Esu LR įregistruotos įmonės, kurios nuosavo kapitalo (turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų, vadovas ir ketinu dirbti šioje įmonėje

Esu startuolis - ketinu Lietuvos Respublikoje steigti startuolį ir vykdyti jo veiklą

Esu žurnalistas

Ketinu vykdyti religinę veiklą

Esu atlikėjas

Esu sportininkas, dalyvaujantis aukšto meistriškumo sporte arba treneris

Esu Europos sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos veiklos programų dalyvis

Vykdau bendras su užsieniu vyriausybines programas