Dalyvauju tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose arba esu tokio asmens išlaikytinis

Galite gauti Statuso pažymėjimą, galiojantį iki 3 metų, jeigu esate kitos valstybės karys, karinėms pajėgoms priskirtas civilis tarnautojas ar rangovas arba jų išlaikytinis.

Kas yra Statuso pažymėjimas?

null

Kas gali gauti Statuso pažymėjimą?

null

Kas yra išlaikytinis?

null

Kaip galiu gauti Statuso pažymėjimą?

null

Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje?

null

Kada gali būti keičiamas Statuso pažymėjimas?

null