Noriu gauti teisės laikinai gyventi pažymėjimą

Jeigu esate ES pilietis ir atvykote gyventi į LR ilgiau negu 3 mėnesiams per pusę metų, Jums gal būti išduotas pažymėjimas, kuris patvirtintų Jūsų teisę laikinai gyventi LR.

Esu darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo arba išlaikau tokio asmens statusą

Turiu sau ir savo šeimos nariams, jeigu jie atvyksta kartu su manimi arba pas mane, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvoje ir turiu galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą

Esu priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas), studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, pakviestas stažuoti, tobulinti kvalifikacijos.

Esu ES valstybės pilietis, ES valstybės narės piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, arba Lietuvos Respublikos piliečio, pasinaudojusio laisvo asmenų judėjimo ES teise, šeimos narys, kuris atvyksta kartu su juo arba pas jį

Teisę gyventi Lietuvoje išsaugote, jeigu: a) esate mirusio ar išvykusio iš Lietuvos ES piliečio arba LR piliečio vaikas (įvaikis) ir mokotės švietimo įstaigoje; b) esate vienas iš tėvų, globojantis mirusio ar išvykusio iš Lietuvos ES piliečio arba LR piliečio vaiką (įvaikį), kuris mokosi švietimo įstaigoje.“)

Noriu pakeisti teisės laikinai gyventi pažymėjimą, nes pasikeitė asmens duomenys, tapo netinkamas naudoti, praradau, yra netikslių įrašų.

Man gimė vaikas, kuris turi teisę laikinai gyventi Lietuvoje