Noriu gauti ES piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi kortelę

Jeigu esate ES piliečio šeimos narys, ne ES pilietis, ir gyvenate LR pastaruosius 5 metus ar trumpiau, arba atvykote kartu su ES piliečiu arba pas jį į LR ir ketinate gyventi ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų, privalote gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę.

Esu ES valstybės narės piliečio šeimos narys ar kitas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, teisėtai gyvenęs Lietuvoje pastaruosius 5 metus arba trumpiau nei 5 metus / Arba Esu ES valstybės narės piliečio, turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba lietuvių kilmės asmens, šeimos narys

Esu šeimos narys asmens, įgijusio teisę nuolat gyventi Lietuvoje nepraėjus 5 metų laikotarpiui arba esu mirusio ES valstybės narės piliečio, išgyvenusio 2 metus arba mirusio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, bei gyvenusio Lietuvoje trumpiau nei 5 metus, šeimos narys

Teisėtai gyvenu Lietuvoje pastaruosius 5 metus Esu ES valstybės narės piliečio (taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečio), kurio teisė gyventi Lietuvoje buvo patvirtinta, šeimos narys, kuris išsaugo teisę gyventi Lietuvoje

Noriu pakeisti ES piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi kortelę, nes pasikeitė asmens duomenys, tapo netinkamas naudoti, praradau, yra netikslių įrašų.

Man gimė vaikas, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvoje