Noriu gauti ES piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi kortelę

Jeigu esate ES piliečio šeimos narys, ne ES pilietis, ir atvykote kartu su ES piliečiu arba pas jį į LR ir ketinate gyventi ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų, privalote gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę.

Jeigu esate LR piliečio šeimos narys, ne ES pilietis, ir atvykote kartu su LR piliečiu, kuris yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise, arba pas jį gyventi ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų, privalote gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę. Tam, kad LR pilietis būtų laikomas pasinaudojusiu laisvo asmenų judėjimo teise, jis turi būti kurį laiką gyvenęs kitoje ES valstybėje narėje po 2004 m. gegužės 1 d. Svarbu tai, kad šeimos santykiai su LR piliečiu būtų atsiradę arba jau egzistavę tuo metu, kai LR pilietis naudojosi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise.

Esu ES valstybės narės piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, arba Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys arba kitas asmuo, kuris atvyksta kartu su juo arba pas jį

Esu ES valstybės narės piliečio (taip pat ir Lietuvos Respublikos pilietį, pasinaudojusį laisvo judėjimo ES teise), kurio teisė gyventi Lietuvoje buvo patvirtinta, šeimos narys, kuris išsaugojo teisę gyventi Lietuvoje

Noriu pakeisti ES piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi kortelę, nes pasikeitė asmens duomenys, tapo netinkamas naudoti, praradau, yra netikslių įrašų.

Man gimė vaikas, kuris turi teisę laikinai gyventi Lietuvoje