Noriu gauti teisės nuolat gyventi pažymėjimą

Jeigu esate ES pilietis ir gyvenote Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus ar trumpiau, arba atvykote gyventi į LR ilgiau negu 3 mėnesiams per pusę metų, Jums gal būti išduotas pažymėjimas, kuri patvirtintų Jūsų teisę nuolat gyventi LR.

Esu ES valstybės narės pilietis, teisėtai gyvenęs Lietuvoje pastaruosius 5 metus arba trumpiau nei 5 metus

Esu ES valstybės narės pilietis, turintis teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba esu lietuvių kilmės asmuo arba tokio asmens šeimos narys ar kitas asmuo

Esu ES valstybės narės pilietis, Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys, atvykęs gyventi į Lietuvą kartu su juo

Esu ES valstybės narės piliečio šeimos narys, nepragyvenęs Lietuvoje 5 metų, ir turiu teisę nuolat gyventi Lietuvoje

Noriu pakeisti teisės nuolat gyventi pažymėjimą, nes pasikeitė asmens duomenys, tapo netinkamas naudoti, praradau, yra netikslių įrašų.

Man gimė vaikas, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvoje