Darbas

Esu aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas (UTPĮ 40 str. 1 d. 4(1) p.)

Esu perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas (UTPĮ 40 str. 1 d. 4(2) p.)

Esu perkeliamas įmonės viduje kaip specialistas (UTPĮ 40 str. 1 d. 4(2) p.)

Esu perkeliamas įmonės viduje kaip darbuotojas – stažuotojas (UTPĮ 40 str. 1 d. 4(2) p.)

Turiu kitos ES valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje ir atvykstu į priimančiąją įmonę (UTPĮ 40.1.4(2) str. 9 d.)

Ketinu dirbti ir man nereikalingas Užimtumo tarnybos vertinimas dėl atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams (UTPĮ 44 str. 1 d. 2 p.)

Turiu kitos ES valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip perkeliamas įmonės viduje (ICT) (UTPĮ 40 str. 1 d. 4(2) p.)

Ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą arba būsiu įdarbintas pagal laikinojo darbo sutartį (UTPĮ 44 str. 1 d. 2 p.)

Esu pabaigęs studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą Lietuvoje ir ketinu dirbti (UTPĮ 44 str. 1 d. 2 p.)

Ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą (UTPĮ 44 str. 1 d. 2 p.)

Ketinu pagal darbo sutartį dirbti kaip dėstytojas (UTPĮ 40 str. 1 d. 13 p.)

Ketinu pagal darbo sutartį dirbti kaip tyrėjas (UTPĮ 40 str. 1 d. 13 p.)