Dalyvauju tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose arba esu tokio asmens išlaikytinis

Galite gauti Statuso pažymėjimą, galiojantį iki 3 metų, jeigu esate kitos valstybės karys, karinėms pajėgoms priskirtas civilis tarnautojas ar rangovas arba jų išlaikytinis.

Kas yra Statuso pažymėjimas?

Kas gali gauti Statuso pažymėjimą?

Kas yra išlaikytinis?

Kaip galiu gauti Statuso pažymėjimą?

Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje?

Kada gali būti keičiamas Statuso pažymėjimas?