Atvykstu pagal stambaus projekto investicijų sutartį

Galite gauti leidimą laikinai gyventi, galiojantį iki 3 metų, jeigu esate stambų projektą įgyvendinančio investuotojo darbuotojas, akcininkas arba vadovas.

Stambaus projekto investicijų sutartyje nustatomas darbuotojų, kurie gali gauti leidimus laikinai gyventi šiuo pagrindu, skaičius.

Kas yra stambų projektą įgyvendinantis investuotojas?

Kaip galiu gauti leidimą laikinai gyventi?

Kas gali atvykti pagal stambaus projekto investicijų sutartį?

Kur galiu atsiimti leidimą gyventi?

Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje?

Ar galiu atsivežti šeimos narius?

Kada turiu kreiptis dėl turimo leidimo laikinai gyventi pakeitimo?

Jei atvykstu dirbti pagal stambaus projekto investicijų sutartį, ar man reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams?

Jei atvykstu dirbti pagal stambaus projekto investicijų sutartį, ar man taikomi kvalifikacijos atitikties darbo vietai ar darbo patirties reikalavimai?

Jei atvykstu dirbti pagal stambaus projekto investicijų sutartį, kada galiu pradėti dirbti?