Šeima

Jeigu esate Lietuvos piliečio, asmens, turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba lietuvių kilmės asmens šeimos narys ir kartu su juo persikeliate gyventi į Lietuvą, Jums gali būti išduotas leidimas nuolat gyventi.

Jeigu esate nepilnametis, o Lietuvoje gyvena Jūsų tėvai, ar vienas iš jų, žemiau aprašytais atvejais ir Jūs galite atvykti pas jį ir gauti leidimą nuolat gyventi.

Atvykstu gyventi į Lietuvą su Lietuvos piliečiu kaip jo šeimos narys

Aš esu nepilnametis, kurio tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos piliečiai arba Lietuvoje gyvena su leidimu nuolat gyventi

Atvykau į Lietuvą su šeimos nariu, kuris turi teisę atkurti Lietuvos pilietybę ar lietuvių kilmės asmuo