Turiu teisę atkurti Lietuvos pilietybę arba esu lietuvių kilmės asmuo

Jeigu turite teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba esate lietuvių kilmės asmuo – Jums gali būti išduotas leidimas nuolat gyventi

Kas turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę?

null

Kas laikomas lietuvių kilmės asmeniu?

null

Kaip gauti leidimą nuolat gyventi?

null

Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje?

null

Ar mano šeimos nariai gali gauti leidimą nuolat gyventi?

null