Noriu pateikti tarpininkavimo raštą (kvietimą)

Prisijungę prie Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS), Jūs galėsite užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti tarpininkavimo raštą (kvietimą) dėl Šengeno, daugkartinės nacionalinės vizų ar leidimo laikinai gyventi išdavimo bei darbdavio ar darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimo.

   Noriu pateikti tarpininkavimo raštą (kvietimą) Šengeno vizai gauti

   Noriu pateikti tarpininkavimo raštą nacionalinei vizai gauti

   Noriu pateikti tarpininkavimo raštą leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduoti / pakeisti

   Noriu pateikti tarpininkavimo raštą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją