Leidimo nuolat gyventi keitimas

Jūsų turimą leidimą nuolat gyventi galite pakeisti jeigu pasikeitė Jūsų asmens duomenys, Jūsų turimas leidimas nuolat gyventi tapo netinkamas naudotis, jį praradote, baigiasi jo galiojimas arba pastebėjote, kad leidime nuolat gyventi yra netikslių įrašų.

Kaip galiu pasikeisti leidimą nuolat gyventi?

Ar turėdamas leidimą nuolat gyventi galiu išvykti iš Lietuvos?