Apie tarnybinį pasą

Kam gali būti išduodamas tarnybinis pasas

Kas išduoda tarnybinį pasą

Kiek galioja tarnybinis pasas

Kiek kainuoja tarnybinis pasas

Tarnybinio paso keitimo priežastys

Tarnybinio paso išdavimo ar keitimo procedūra

Ką asmuo pateikia Migracijos departamento teritoriniam skyriui?

Tarnybinio paso atsiėmimas

Jei keičiasi asmens einamos pareigos

Valstybių, į kurias Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys diplomatinius ar tarnybinius pasus, gali vykti be vizų, sąrašas