Aš esu aukštos kvalifikacijos darbuotojas

Turiu aukštojo mokslo diplomą arba informacinių technologijų ir ryšių technologijų paslaugų srities vadovo ar informacinių technologijų ir ryšių technologijų specialisto ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį, kuri įgyta per pastaruosius 7 metus, lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikacijai, arba ne mažiau kaip 5 metų profesinę patirtį, lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikacijai, mane nori įdarbinti Lietuvos darbdavys, kuriam reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojo ir kuris ketina man mokėti ne mažesnį nei 1,5 paskutinio paskelbto kalendorinių metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio atlyginimą, o jei mano profesija įtraukta į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą – ne mažesnį nei 1,2 paskutinio paskelbto kalendorinių metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio atlyginimą.

Kas yra mėlynoji kortelė?

null

Kaip galiu gauti mėlynąją kortelę?

null

Turiu mėlynąją kortelę – ar galiu dirbti ir pas kitą darbdavį?

null

Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje?

null

Neturiu aukštojo mokslo diplomo, bet turiu daug praktinio darbo patirties. Ar galiu gauti mėlynąją kortelę?

null

Ar galiu atsivežti šeimos narius?

null

Ar galiu pakeisti darbdavį?

null

Ar galiu pakeisti darbo funkciją pas tą patį darbdavį?

null

Kada turiu kreiptis dėl turimo leidimo laikinai gyventi pakeitimo?

null

Ar man reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl atitikties darbo rinko poreikiams?

null

Kuriam laikui gausiu leidimą laikinai gyventi?

null