Noriu gauti vizą

Su Lietuvoje registruotu darbdaviu ketinu sudaryti arba jau sudariau darbo sutartį. Ką man reikia daryti?

null

Atvykstu dirbti pagal trūkstamų profesijų sąrašą. Ką man reikia daryti?

null

Atvykstu dirbti sezoninio darbo ir turiu Užimtumo tarnybos išduotą leidimą dirbti sezoninį darbą ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui ar pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą, jeigu bendras laikotarpis viršija 90 dienų, arba esu pateikęs prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą Ką man reikia daryti?

null

Vykstu į laivą, plaukiojantį su Lietuvos Respublikos vėliava, arba esu įgulos narys laivo, kuris remontuojamas Lietuvoje. Ką man reikia daryti?

null