Noriu gauti ES piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi kortelę

Jeigu esate ES piliečio šeimos narys, ne ES pilietis, ir atvykote kartu su ES piliečiu arba pas jį į LR ir ketinate gyventi ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų, privalote gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę.

Esu ES valstybės narės piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, arba Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys arba kitas asmuo, kuris atvyksta kartu su juo arba pas jį

null

Esu ES valstybės narės piliečio (taip pat ir Lietuvos Respublikos pilietį, pasinaudojusį laisvo judėjimo ES teise), kurio teisė gyventi Lietuvoje buvo patvirtinta, šeimos narys, kuris išsaugojo teisę gyventi Lietuvoje

null

Noriu pakeisti ES piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi kortelę, nes pasikeitė asmens duomenys, tapo netinkamas naudoti, praradau, yra netikslių įrašų.

null

Man gimė vaikas, kuris turi teisę laikinai gyventi Lietuvoje

null