Ilgalaikis gyvenimas

LR gyvenau be pertraukos 5 metus ir turėjau leidimą laikinai gyventi (UTPĮ 53.1.8)

ES gyvenau be pertraukos pastaruosius 5 metus - iš jų 2 metus be pertraukos gyvenau LR ir turėjau leidimą laikinai gyventi (UTPĮ 53.1.8 (1))

Netekau LR pilietybės tačiau gyvenu LR (UTPĮ 53.1.4)

Dabar ir iki 1993 m. liepos 1 d. gyvenau LR - neturiu leidimo nuolat gyventi (UTPĮ 53.1.9)

Gyvenau ne ES valstybėje trumpiau nei 12 mėn. arba ES valstybėje trumpiau nei 6 m. o iki apsigyvenimo joje gyvenau Lietuvoje ir turėjau leidimą nuolat gyventi (UTPĮ 53.1.10)