ES teisės laikinai gyventi pažymėjimas

Esu darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo arba išlaikau tokio asmens statusą (UTPĮ 101 str. 1 d. 1 p.)

Turiu sau ir savo šeimos nariams pakankamai išteklių pragyventi Lietuvoje (UTPĮ 101 str. 1 d. 2 p.)

Esu moksleivis, studentas arba priimtas į doktorantūrą, pakviestas stažuoti ar tobulinti kvalifikacijos (UTPĮ 101 str. 1 d. 3 p.)

Esu ES pilietis ir atvykstu kaip ES piliečio šeimos narys (UTPĮ 101 str. 1 d. 4 p.)

Išsaugojau teisę gyventi Lietuvoje mirus ES piliečiui ar jam išvykus iš Lietuvos (UTPĮ 101(1) str. 1 d. 5 p.)