ES teisės nuolat gyventi pažymėjimas

Esu ES pilietis, teisėtai gyvenęs Lietuvoje pastaruosius 5 metus arba trumpiau (UTPĮ 104 str. 1 d.)

„Esu ES pilietis ir turiu teisę atkurti Lietuvos pilietybę arba esu lietuvių kilmės asmuo arba tokio asmens šeimos narys (UTPĮ 104 str. 1 d.)

Esu ES pilietis, Lietuvos piliečio šeimos narys ir atvykau gyventi kartu su juo (UTPĮ 104 str. 1 d.)