Australijos, Japonijos, Jungtinės karalystės, JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos pilietis

Dirbu ar ketinu dirbti pagal darbo sutartį (UTPĮ 40 str. 1 d. 16 p.)

null

Esu įmonės dalyvis ar vadovas ir mano atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje (UTPĮ 40 str. 1 d. 16 p.)

null

Užsiimu kita teisėta veikla ar ketinu užsiimti kita teisėta veikla, įskaitant individualią veiklą (UTPĮ 40 str. 1 d. 16 p.)

null