Noriu gauti/pakeisti leidimą laikinai gyventi

Turiu teisę atkurti LR pilietybę

Aš esu lietuvių kilmės asmuo

Negaliu būti grąžintas į užsienio valstybę ar išsiųstas iš Lietuvos

Dėl sunkios sveikatos negaliu išvykti iš Lietuvos

Tapau prekybos žmonėmis auka

Kitoje ES valstybėje esu ilgalaikis gyventojas

Esu Lietuvoje studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą užbaigęs užsienietis arba mokslinius tyrimus ir eksperimentinius plėtros darbus užbaigęs tyrėjas

Esu Lietuvos piliečio globėjas (rūpintojas)

Mano globėjas (rūpintojas) yra Lietuvos pilietis