Noriu gauti/pakeisti leidimą laikinai gyventi

Turiu teisę atkurti LR pilietybę

null

Aš esu lietuvių kilmės asmuo

null

Negaliu būti grąžintas į užsienio valstybę ar išsiųstas iš Lietuvos

null

Dėl sunkios sveikatos negaliu išvykti iš Lietuvos

null

Tapau prekybos žmonėmis auka

null

Kitoje ES valstybėje esu ilgalaikis gyventojas

null

Esu Lietuvoje studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą užbaigęs užsienietis arba mokslinius tyrimus ir eksperimentinius plėtros darbus užbaigęs tyrėjas

null

Esu Lietuvos piliečio globėjas (rūpintojas)

null

Mano globėjas (rūpintojas) yra Lietuvos pilietis

null