Noriu pranešti apie įgytą kitos valstybės pilietybę

Jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis ir įgijote kitos valstybės pilietybę apie tai privalote informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją arba Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

LR pilietybės netekimas, įgijus kitos valstybės pilietybę

null

Pranešimas apie įgytą kitos valstybės pilietybę

null

Ar turiu pranešti, kai įgijau kitos valstybės pilietybę?

null

Ką turiu nurodyti pranešime apie įgytą kitos valstybės pilietybę?

null

Ar aš turiu teisę būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu?

null

Kaip ir kur galiu pranešti apie kitos valstybės pilietybės įgijimą?

null

Kokius dokumentus turiu pateikti?

null

Kokie dokumentai patvirtina kitos valstybės pilietybės įgijimo datą?

null

Kas gresia už nepranešimą apie įgytą kitos valstybės pilietybę?

null

Ar man netekus Lietuvos Respublikos pilietybės, jos netenka ir mano vaikai?

null