ES ar LR piliečio šeimos nario teisės laikinai gyventi kortelė

Esu ES arba Lietuvos piliečio šeimos narys ir atvykau gyventi kartu su juo arba pas jį (UTPĮ 101 str. 2 d. ir 3 d.)

Išsaugojau teisę gyventi Lietuvoje mirus ES piliečiui ar jam išvykus iš Lietuvos (UTPĮ 101(1) str. 1 d. 5 p.)