Aš esu aukštos kvalifikacijos darbuotojas

Turiu aukštojo mokslo diplomą arba informacinių technologijų ir ryšių technologijų paslaugų srities vadovo ar informacinių technologijų ir ryšių technologijų specialisto ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį, kuri įgyta per pastaruosius 7 metus, lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikacijai, arba ne mažiau kaip 5 metų profesinę patirtį, lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikacijai, mane nori įdarbinti Lietuvos darbdavys, kuriam reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojo ir kuris ketina man mokėti ne mažesnį nei 1,5 paskutinio paskelbto kalendorinių metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio atlyginimą, o jei mano profesija įtraukta į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą – ne mažesnį nei 1,2 paskutinio paskelbto kalendorinių metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio atlyginimą.

Kas yra mėlynoji kortelė?

Kaip galiu gauti mėlynąją kortelę?

Turiu mėlynąją kortelę – ar galiu dirbti ir pas kitą darbdavį?

Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje?

Neturiu aukštojo mokslo diplomo, bet turiu daug praktinio darbo patirties. Ar galiu gauti mėlynąją kortelę?

Ar galiu atsivežti šeimos narius?

Ar galiu pakeisti darbdavį?

Ar galiu pakeisti darbo funkciją pas tą patį darbdavį?

Kada turiu kreiptis dėl turimo leidimo laikinai gyventi pakeitimo?

Ar man reikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl atitikties darbo rinko poreikiams?

Kuriam laikui gausiu leidimą laikinai gyventi?