Noriu pranešti apie įgytą kitos valstybės pilietybę

Jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis ir įgijote kitos valstybės pilietybę apie tai privalote informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją arba Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

LR pilietybės netekimas, įgijus kitos valstybės pilietybę

Pranešimas apie įgytą kitos valstybės pilietybę

Ar turiu pranešti, kai įgijau kitos valstybės pilietybę?

Ką turiu nurodyti pranešime apie įgytą kitos valstybės pilietybę?

Ar aš turiu teisę būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu?

Kaip ir kur galiu pranešti apie kitos valstybės pilietybės įgijimą?

Kokius dokumentus turiu pateikti?

Kokie dokumentai patvirtina kitos valstybės pilietybės įgijimo datą?

Kas gresia už nepranešimą apie įgytą kitos valstybės pilietybę?

Ar man netekus Lietuvos Respublikos pilietybės, jos netenka ir mano vaikai?