Kita

Pateikiau prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvoje arba ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę

null

Negaliu išvykti iš Lietuvos dėl sveikatos būklės, asmeninių ar kitų priežasčių

null

Mano atvykimo tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvoje

null

Atvykstu į Lietuvą vadovaujantis tarptautinių sutarčių, kurių dalyvė yra Lietuva, nuostatomis

null

Esu Australijos, Baltarusijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos pilietis dėl kurio atvykimo į Lietuvą tarpininkauja juridinis asmuo arba vykstu į Lietuvą ilgalaikiam buvimui

null

Man priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, arba užsienyje praradau leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę

null