Kita

Pateikiau prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvoje arba ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę

Negaliu išvykti iš Lietuvos dėl sveikatos būklės, asmeninių ar kitų priežasčių

Mano atvykimo tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvoje

Atvykstu į Lietuvą vadovaujantis tarptautinių sutarčių, kurių dalyvė yra Lietuva, nuostatomis

Esu Australijos, Baltarusijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos pilietis dėl kurio atvykimo į Lietuvą tarpininkauja juridinis asmuo arba vykstu į Lietuvą ilgalaikiam buvimui

Man priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, arba užsienyje praradau leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę