Šeima

Esu dėstytojas, tyrėjas arba kartu vykstantis šeimos narys

null

Vykdau bendras su užsienio valstybėmis vyriausybines programas kaip dėstytojas ar tyrėjas arba esu kartu vykstantis šeimos narys

null

Esu sportininkas arba kartu vykstantis šeimos narys

null

Esu Australijos, Baltarusijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečio, turinčio nacionalinę vizą arba leidimą laikinai gyventi, sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnametis vaikas (įvaikis), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus

null