Noriu pateikti pranešimą apie pasikeitusius duomenis

Užsieniečiai, darbdaviai, švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos ir kiti subjektai privalo informuoti Migracijos departamentą apie tam tikrus pasikeitusius užsieniečio duomenis, apie užsieniečio neatvykimą, neįdarbinimą, darbo sutarties ar studijų nutraukimą ir pan.

Pranešimas Migracijos departamentui pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS). 

Pranešimo apie užsienietį, turintį nacionalinę vizą, teikimas

Užsieniečio, turinčio leidimą gyventi, pranešimo teikimas

Ūkio subjektų pranešimų apie užsienietį teikimas