Užsienyje sulaukta daugiau kaip 1 tūkst. prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje

Ne
conversation
2023-04-07

Nuo 2023-ųjų pradžios ėmus teikti leidimų laikinai gyventi išdavimo paslaugą per išorės paslaugų teikėją, iš viso gauta 1140 užsieniečių prašymų, rodo Migracijos departamento turima statistika.

Tokia paslauga iš viso teikiama 34 skirtingose pasaulio valstybėse, o daugiausiai kartų – 244 – leidimų laikinai gyventi kreiptasi į išorės paslaugų teikėjo „VFS Global“ biurą Indijoje. Kirgizijos biure gauti 177 prašymai, Turkijos – 148, Azerbaidžano – 121, Uzbekistano – 106.

Daugiausiai prašymų yra pateikę būtent Indijos piliečiai – 214, Kirgizijos – 190, Turkijos – 125.

Šiuo metu leidimus laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėją gavo 165 užsieniečiai.

„Tos įmonės, kurios suskubo pasinaudoti nauja Migracijos departamento paslauga, jau gali džiaugtis rezultatais: pirmieji prašymus pateikę užsieniečiai jau gavo leidimus gyventi ir atvyksta dirbti į Lietuvą. Daugeliui imigracijos kelias sutrumpėjo mažiausiai 2 mėnesiais, nes jiems nebereikėjo registruotis į vizų centrus ir laukti nacionalinių vizų, kad galėtų atvykti į mūsų šalį“, – sako Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Migracijos departamento turimais duomenimis, daugiausiai užsieniečių, gavusių leidimus laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėją, į mūsų šalį norėtų atvykti dirbti pagal profesijas, įtrauktas į trūkstamų profesijų sąrašą.

Tokia priežastis nurodyta net 1028 pateiktuose prašymuose. Šeimos susijungimo pagrindu pateikti 47 prašymai, studijų – 23.

Į 34 pasaulio šalyse esančius „VFS Global“ biurus gali kreiptis visų užsienio šalių piliečiai, nepriklausomai nuo to, ar jie reziduoja toje valstybėje, kurioje teikiamos tokios paslaugos.
Išorės paslaugų teikėjas yra įgaliotas teikti klientams informaciją apie leidimų laikinai gyventi išdavimo tvarką, priimti prašymus bei privalomus pateikti dokumentus, rinkti asmens ir biometrinius duomenis, perduoti juos Migracijos departamento specialistams.

Visais atvejais sprendimus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar neišdavimo priima Migracijos departamento specialistai. Prašymo nagrinėjimui bei sprendimo priėmimui skiriama nuo 1 iki 3 mėnesių.