Nuo karo Ukrainoje pabėgę Lietuvos piliečiai taip pat gali gauti valstybės paramą

Ne
LT vėliava
2022-06-15

Nuo 2022 balandžio 6 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimas dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės apimtos Ukrainos į Lietuvą. Nutarimu iš Ukrainos atvykstantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, ir lietuvių kilmės asmenims bei jų šeimų nariams suteikiama teisė kreiptis dėl perkeliamo asmens statuso suteikimo, kuris suteikia teisę gauti valstybės paramą integracijai. 

Perkeliamasis asmuo – humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvių kilmės asmuo, asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų šeimos narys ar kitas šiame įstatyme nurodytas asmuo, kuris yra perkeliamas į Lietuvos Respubliką, suteikus jam perkeliamojo asmens statusą ir įrašius į perkeliamųjų asmenų sąrašą.

Prašymus suteikti perkeliamo asmens statusą asmenys Migracijos departamentui galės pateikti iki 2022 metų gruodžio 31 dienos. Su perkeltais į Lietuvą asmenimis bus sudaroma sutartis dėl paramos integracijai teikimo. Valstybės parama, atsižvelgiant į individualius poreikius, galės būti teikiama iki 24 mėnesių.

Svarbiausia informacija:

 Asmenims, esantiems LietuvojeAsmenims, esantiems Ukrainoje
Registracijos vietos

Prašymai pateikiami šiuose Migracijos departamento klientų aptarnavimo padaliniuose: 

 • Vilniuje, Vytenio g. 18;
 • Kaune, Juozapavičiaus pr. 57;
 • Klaipėdoje, Kauno g. 6;
 •  Šiauliuose, Aušros al. 19;
 • Panevėžyje, K. Binkio g. 14;
 • Alytuje, Jotvingių g. 8;
 • Marijampolėje, Kęstučio g. 1;
 • Tauragėje, Stoties g. 15;
 • Telšiuose, Žemaitės g. 34;
 • Utenoje, Maironio g. 4;
 • Visagine, Veteranų g. 13;
 • Šalčininkuose, Architekto g. 4;
 • Elektrėnuose, Draugystės g. 32.

Kreipiamasi į perkėlimo koordinatorių – Lietuvos ambasadą Ukrainoje:

 • el. paštu konsulinis.ua@urm.lt
 • tel. nr. +380 (67) 924 04 42, +380 (67) 924 04 27)
Prašymų pateikimas

Asmeniui atvykus į Migracijos departamentą, reikia kreiptis į Ukrainos pabėgėlius aptarnaujančius langelius, vizito rezervacijos nėra, priimama gyva eile.

Nepilnamečių vaikų ir neveiksnių asmenų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo Migracijos departamentui pateikia jų atstovai pagal įstatymą.

Pateikiant neveiksnaus asmens arba vaiko nuo 12 iki 18 metų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo turi dalyvauti ir pats asmuo, kurio vardu pateikiamas prašymas.

Prašymai dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo šeimos nariams gali būti teikiami kartu arba atskirai, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Leidimas gyventi

Atvykęs į Lietuvos Respubliką, perkeliamasis asmuo privalo per 1 mėnesį nuo atvykimo dienos, o asmuo, kuris jau yra Lietuvos Respublikoje, – per 1 mėnesį nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo dienos, kreiptis į Migracijos departamentą dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo,  toks asmuo gauna teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 5 metams (leidimas nuolat gyventi).

Jeigu perkeliamasis asmuo (sukakęs 16 metų), kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, neturi galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso, jis privalo per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka kreiptis dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo.

Sprendimų priėmimasMigracijos departamentas sprendimą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo) ir jo įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą priima ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gavimo Migracijos departamente dienos, šio sprendimo priėmimo terminas Migracijos departamento sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, jeigu per nustatytą terminą priimti sprendimo neįmanoma dėl to, kad reikia įvertinti sudėtingas teisines ir (ar) faktines aplinkybes.
Nuostolių atlyginimasPagal  Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką 8 straipsnio 5 dalį, jei atvykęs į Lietuvą asmuo nusprendžia atsisakyti perkeliamojo asmens statuso ir/ar nedalyvauti integracijos programoje, jis privalo atlyginti Lietuvos Respublikai dėl jo perkėlimo patirtas išlaidas.

 

Plačiau https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1/informacija-del-asmenu-perkelimo-i-lietuvos-respublika.