Migracijos departamento komentaras dėl profesinės sąjungos „Solidarumas“ pareiškimo

Ne
migracijos departamento logotipas
2023-08-07

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ rugpjūčio 4 dieną paskelbė viešą pareiškimą, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamo Migracijos departamento finansavimo, didelės personalo kaitos, darbuotojų trūkumo ir galimo įstaigos veiklos sutrikimo.

Migracijos departamentas, reaguodamas į profesinės sąjungos pareiškimą, kuris buvo išplatintas ir žiniasklaidos priemonėms, teikia komentarą pagal savo kompetenciją.

Migracijos departamentas nėra savarankiškas asignavimų valdytojas, todėl atlyginimo fondo didinimas priklauso nuo biudžetą administruojančios Vidaus reikalų ministerijos, kurios ir prašoma nuolat didinti darbo užmokesčiui skiriamas lėšas. Šiems metams departamentas buvo nurodęs 2,217 mln. eurų papildomo finansavimo poreikį.

Nors darbuotojų atlyginimų didinimui šiemet prašytų pinigų negauta, Migracijos departamentas stengiasi dėl atostogų ar atsilaisvinusių darbo vietų sutaupytas atlyginimams skirtas lėšas išleisti darbuotojų finansiniam motyvavimui.

Praėjusiais metais  priemokoms skirta 1 188 289 eurai iš sutaupyto atlyginimų fondo ir dar papildomai 54 465 eurai buvo skirti iš Europos Sąjungos (ES) finansuojamo projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“.

Deja, šiais metais iki metų vidurio atlyginimo fondo lėšų papildomoms išmokoms kol kas nepavyko sutaupyti. Iš ES projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ išmokėti 255 443 eurai.

Darbuotojų kaita Migracijos departamente išties yra didelė. Atėjusius naujus darbuotojus reikia apmokyti, tad darbuotojo išėjimas įstaigai atsiliepia labai skausmingai, kadangi išėjusiųjų darbą ir vis dar mokomų naujokų funkcijas turi atlikti senbuviai.

Naujoko apmokymas, priklausomai nuo jam priskirtų funkcijų, gali trukti  nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių – pvz., klientų aptarnavimas, prašymų nagrinėjimas ir sprendimų projektų parengimas.

Darbo krūvis taip pat sparčiai auga, kadangi kiekvienais metais beveik 30 proc. didėja užsieniečių imigracija, dėl pakitusios geopolitinės situacijos papildomai sustiprinta Baltarusijos ir Rusijos piliečių kontrolė.

Be to, 2023-aisiais, kaip ir kiekvieną dešimtmetį, itin padaugėjo Lietuvos piliečių prašymų pakeisti piliečių pasus bei asmens tapatybės korteles, šių metų pradžioje daug Migracijos departamento žmogiškųjų resursų buvo skirta laikinosios apsaugos dokumentų keitimui Ukrainos karo pabėgėliams.

Visi šie faktoriai bei aplinkybės itin ženkliai padidino ir taip neproporcingai didelį darbo krūvį, kuris Migracijos departamento darbuotojams teko po pastarųjų kelių metų krizių – koronaviruso pandemijos, Baltarusijos režimo hibridinės atakos panaudojant neteisėtus migrantus bei Rusijos agresijos Ukrainoje ir jos sukeltos karo pabėgėlių migracijos.

Darbo krūvio didėjimą puikiai iliustruoja vienam sprendimų projektus rengiančiam valstybės tarnautojui tenkantys krūvio pokyčiai.

Jei 2019-ųjų rudenį toks darbuotojas per mėnesį parengdavo vidutiniškai apie 70 sprendimų, tai 2020 m. spalį – 109 sprendimus, 2021 m. – 131 sprendimą, 2022 m. – 206 sprendimus; 2023 m. – birželį jau 241 sprendimą.

Žinoma, daugiau sprendimų galima parengti dėl iš dalies automatizuotų procesų, tačiau net ir išmaniųjų informacinių technologijų sprendimų diegimas negali užtikrinti, kad darbuotojams tenkantis darbo krūvis būtų normalus.

Kalbant apie darbuotojų pasitenkino tyrime atskleistus rezultatus, turėtume pažymėti, kad pateikta informacija nėra visiškai tiksli. Tyrimas atliktas seniau, o jo rezultatai paskelbti tik pernai. Be to, tyrimas buvo atliktas dar iki visuotinio atlyginimų kėlimo, kurį Migracijos departamentas atliko pernai – 2022 m. darbo užmokesčio kėlimui iš VRM papildomai gauta 1,8 mln. eurų.

Tiesa, verta pažymėti, kad net ir šios lėšos nepatenkinto įstaigos poreikio. Jeigu darbuotojų pasitenkinimo tyrimas būtų atliktas po atlyginimų kėlimo, rezultatas, tikėtina, galėjo būti geresnis. Beje, šiems metams atlyginimų kėlimui gavome tik 140 tūkst. eurų (valstybės tarnybos stažo 1 proc. augimui).

Šiemet Migracijos departamento darbuotojų atlyginimų vidurkis vis dar nesiekia 1000 eurų į rankas ir čia departamentas išties atsilieka nuo VRM srities įstaigų.

Neskaičiuojant įstaigos vadovų bei atskirų specifinių pareigybių, Migracijos departamente dirbančių 488 darbuotojų vidutinis darbo užmokestis į rankas yra apie 870 eurų. Iš viso įstaigoje yra 586 etatai, iš kurių neužimta apie 50. Departamentas pagal išgales imasi visų įmanomų priemonių privilioti naujus darbuotojus, tačiau negali pasiūlyti konkurencingo ir jų lūkesčius atitinkančio darbo užmokesčio.

Migracijos departamento darbo užmokesčio fondas išties padidėjo: 2022 m. tam skirta 9,9 mln. eurų, o 2023 m. – daugiau kaip 11 mln. eurų. Tačiau čia svarbu akcentuoti, jog įstaigoje jau dirbančių darbuotojų atlyginimams tai įtakos beveik neturėjo, kadangi absoliučiai didžioji papildomai gautų lėšų dalis buvo skirta 53 naujai įsteigtiems etatams finansuoti. Pastarieji etatai buvo skirti naujai atsiradusioms funkcijoms atlikti.

Migracijos departamentas nuolat palaiko ryšį su VRM vadovybe ir kartu ieško sprendimų, kaip padidinti finansavimą.

Departamento žiniomis, kitų metų biudžete įstaigos atlyginimų fondui papildomai svarstoma skirti 2,217 mln. eurų. Tai leistų darbuotojų atlyginimus padidinti apie 15 proc.