Leidimų gyventi netekę užsieniečiai nebegalės dirbtinai vilkinti išvykimo iš Lietuvos

Ne
leidimas laikinai gyventi
2024-07-02

Įsigaliojus Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama efektyviau reguliuoti darbo migracijos srautus, pakeistos kai kurios sprendimų dėl užsieniečių teisinės padėties apskundimo teismui nuostatos.

Atsisakyta iki šiol taikytos praktikos, kuomet užsieniečiui būdavo paliekamas leidimas laikinai arba nuolat gyventi, jei jis teismui apskųsdavo Migracijos departamento sprendimą naikinti jo turėtą leidimą.

Tokiais atvejais užsienietis išsaugodavo galiojančią leidimo laikinai ar nuolat gyventi kortelę, nors neatitikdavo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ keliamų reikalavimų dėl tokių dokumentų turėjimo.

Lietuvoje likę tokie užsieniečiai bandydavo įvairiais būdais įteisinti savo buvimą šalyje: susirasdavo kitą darbdavį, pradėdavo studijas, mėgindavo sudaryti fiktyvias santuokas su Lietuvos piliečiai ir pan.

Nuo liepos 1 dienos Migracijos departamento sprendimas naikinti užsieniečio turėtą leidimą gyventi nebebus automatiškai stabdomas jį apskundus teismui.

Tai reiškia, kad užsieniečio turėtas leidimas gyventi bus skelbiamas negaliojančiu nepriklausomai nuo to, ar užsienietis per 14 dienų teismui apskundė Migracijos departamento sprendimą naikinti jo turėtą leidimą gyventi.

Jeigu užsienietis per 14 dienų nuo leidimo gyventi panaikinimo pats neišvyks iš Lietuvos, jam bus surašomas grąžinimo sprendimas.

Neįvykdžius grąžinimo sprendimo, užsienietis bus išsiunčiamas ir jam bus uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką.