Elektroniniam parašui reikės naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės

Ne
asmens tapatybės kortelė
2024-06-04

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (ADIC) praneša, kad kvalifikuotam elektroniniam parašui sukurti bus reikalingos naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės.

Europos Sąjungoje sugriežtinus elektroninio parašo kūrimo įtaisams keliamus saugumo reikalavimus bei siekiant užtikrinti asmens tapatybės kortelių, kaip elektroninio parašo kūrimo įtaisų atitiktį aukščiausiems saugumo standartams, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 nustatytiems reikalavimams, senesnės nei iki 2024 m. sausio 1 d. išduotos asmens tapatybės kortelės nebegalės būti naudojamos kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimui nuo šių metų liepos 23 d.

„ADIC dėjo visas pastangas, kad iki 2024 m. sausio 1 d. išduotas asmens tapatybės korteles ir po liepos 22 d. būtų galima naudoti kaip kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo įtaisus. Tačiau keičiantis elektroninio parašo kūrimo įtaisų saugumo reikalavimams keičiasi ir elektroninio parašo kūrimo įtaisų sertifikavimo politika – Lietuvoje kaip ir kitose ES šalyse naudojamam elektroniniam parašui bus užtikrinami aukščiausi saugumo standartai“, – sako ADIC direktorius Nerijus Rudaitis.

Gyventojai, turintys iki 2024 m. sausio 1 d. išduotas asmens tapatybės korteles, ir jomis aktyviai besinaudojantys bei toliau ketinantys naudotis kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimui, iki 2024 m. liepos 22 d. turi pasikeisti jas į naujo pavyzdžio asmens tapatybės korteles, kuriose integruoti nauji elektroninio parašo kūrimo įtaisai, kurių patvirtintas tinkamumo kvalifikuotam elektroniniam parašui laikotarpis yra iki 2028 m. spalio 27 d.

Tai galima padaryti bet kuriame Migracijos departamento teritoriniame padalinyje. Šios paslaugos kaina – 10 Eur.

ADIC duomenimis, asmenų, turinčių galiojančias iki 2024 m. sausio 1 d. išduotas asmens tapatybės korteles ir naudojančių jas elektroninio parašo kūrimui, yra apie 20 000. Tai sudaro maždaug 0,9 proc. visų galiojančių asmens tapatybės kortelių.

ADIC atkreipia dėmesį, kad pačių asmens tapatybės kortelių, kaip asmens dokumentų, patikimumui, tinkamumui ir galiojimui šie pasikeitimai neturi jokios įtakos ir jei asmenys šių kortelių nenaudoja kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimui, jiems nieko papildomai nereikia daryti.

Be to iki 2024 m. sausio 1 d. išduotos asmens tapatybės kortelės ir toliau bus tinkamos naudoti kaip elektroninės atpažinties priemonės (pvz., tvirtinant asmens tapatybę Elektroninių valdžios vartų portale).

Asmens dokumentų išrašymo centro inf.