Baltarusijos piliečiams ir jų šeimos nariams – galimybė gauti nacionalinę vizą supaprastinta tvarka

Ne
Nacionalinė viza
2020-09-18

Nuo š. m. rugsėjo 21 d. Baltarusijos piliečiai turės galimybę paprastesnėmis sąlygomis gauti 6 mėnesius galiojančią daugkartinę nacionalinę vizą. Tam reikia pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba Lietuvos Respublikos juridinio asmens įsipareigojimą užtikrinti tokių pajamų gavimą. 
Baltarusijos piliečių, kurie turi nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, šeimos nariai (sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnametis vaikas (įvaikis), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus), nacionalinę vizą galės gauti tokiomis pat sąlygomis. 
Baltarusijos piliečiams ir jų šeimos nariams nacionalinių vizų išdavimas supaprastinta tvarka galios iki 2021 m. kovo 21 d.
Atkreipiame dėmesį, kad turėdamas supaprastinta tvarka išduotą daugkartinę nacionalinę vizą, prašymą dėl kitos metinės nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi išdavimo visais pagrindais užsienietis galės pateikti Migracijos departamentui, teisėtai būdamas Lietuvos Respublikoje.