Aktuali informacija apie leidimų laikinai gyventi išdavimą per išorės paslaugų teikėją, atnaujintas DUK sąrašas

Ne
darbas kompiuteriu
2023-02-15

Migracijos departamento specialistams pradėjus nagrinėti prašymus gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, teikiamus per išorės paslaugų teikėją, išryškėjo keletas esminių klaidų, kurias daro prašymus teikiantys darbdaviai.

Teikiant duomenis apie užsienietį, kurio vardu pildomas prašymas, reikia nurodyti ne jį kviečiančios įmonės, o paties užsieniečio asmeninio elektroninio pašto adresą. Jis turi būti tikslus ir naudojamas, kadangi leidimo išdavimo nagrinėjimo metu Migracijos departamento darbuotojai turės susisiekti su pačiu užsieniečiu dėl vaizdo pokalbio organizavimo.

Užsieniečiams taip pat privalu atminti, kad vaizdo pokalbiai paprastai vykdomi per 5 dienas nuo prašymo priėmimo per išorės paslaugų teikėją.

SVARBU! Užsieniečiai į vaizdo pokalbius kviečiami du kartus. Pirmą kartą neprisijungus į kviečiamą pokalbį nustatytu laiku, siunčiamas naujas kvietimas. Ignoravus kvietimą ir neprisijungus į vaizdo pokalbį antrą kartą, bus priimamas neigiamas sprendimas dėl leidimo išdavimo.

Taip pat pasitaikė atvejų, kuomet Migracijos departamentui teikiami tarpininkavimo raštai vizai gauti, nors užsieniečiui prašoma išduoti leidimą laikinai gyventi.

Atkreipiame dėmesį, kad per išorės paslaugų teikėją galima teikti prašymus tik dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo. Prašymai pakeisti leidimus yra priimami tik Migracijos departamento skyriuose Lietuvoje.

Tuo atveju, jei teikiami keli tarpininkavimo raštai dėl leidimo išdavimo užsieniečiui, nagrinėjant prašymą bus remiamasi paskutiniu, t.y. vėliausiai atsiųstu, tarpininkavimo raštu.

Svarbu atminti, kad tarpininkavimo rašte darbdavys iš profesijų sąrašo turi pasirinkti tikslų užsieniečio profesijos pavadinimą, kuris turi sutapti su profesija, kurią užsienietis nurodys prašyme išduoti leidimą laikinai gyventi.

Jei užsienietis kviečiamas dirbti pagal trūkstamų profesijų sąrašą, reikia pildyti prašymą „Ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą“.

Jeigu norima įdarbinti ne aukštos profesinės kvalifikacijos užsienietį, kurio profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą, reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl sprendimo, kad užsienietis atitinka Lietuvos darbo rinkos poreikius.

Migracijos departamentas taip pat atnaujino dažniausiai užduodamų klausimų apie leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimą per išorės paslaugų teikėją sąrašą.

Išorės paslaugų teikėju viešojo pirkimo būdu pasirinkta kompanija „VFS Global“, didžiausia pasaulyje užsakomųjų paslaugų ir technologijų įmonė, panašias paslaugas teikianti daugelio šalių vyriausybėms bei diplomatinėms atstovybėms.

Ar teikiant dokumentus leidimui laikinai gyventi ir laukiant sprendimo reikės palikti savo pasą „VFS Global“ biure?

Ne, savo paso palikti biure nereikės. Klientas į biurą turės atvykti turėdamas visų dokumentų originalus tam, kad būtų tinkamai nustatyta jo tapatybė ir būtų galima pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje. Atlikus būtinus formalumus pasas klientui bus grąžintas to paties vizito metu.

Per kiek laiko darbdavys turės įdarbinti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje gavusį darbuotoją, jei jam dar reikės sulaukti kurjerio, kuris pristatys jau pagamintą leidimo laikinai gyventi kortelę?

Darbdavys darbuotoją turi įdarbinti per du mėnesius. Šis terminas nesikeičia.

Kokia kalba bus aptarnaujami klientai „VFS Global“ biuruose?

Visuose biuruose klientai bus aptarnaujami anglų kalba, o taip pat tos šalies, kurioje veikia minėtos kompanijos biuras, valstybine kalba.

Ar Baltarusijos ir Rusijos piliečiai gali kreiptis per išorės paslaugų teikėją ir gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje?

Šiuo metu Lietuvoje yra paskelbta nepaprastoji padėtis, todėl Rusijos ir Baltarusijos piliečiai arba užsieniečiai, turintys dvigubą pilietybę, kurių viena pilietybė yra Rusijos ar Baltarusijos, negali pateikti prašymų leidimui laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėją.

Ar kitų valstybių, kuriose nėra „VFS Global“ biurų, piliečiai taip pat galės kreiptis į šios kompanijos biurus bei teikti prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje?

Taip, į „VFS Global“ biurus užsienyje gali kreiptis ir kitų valstybių piliečiai, norintys gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje.

Prieš kiek laiko rekomenduojama kreiptis į „VFS Global“ biurą studijas Lietuvoje ketinančiam pradėti studentui?

Kadangi maksimalus prašymo nagrinėjimo terminas yra 3 mėnesiai, būtent tokią laiko atsargą ir rekomenduojame pasirinkti planuojant keliones į Lietuvą su tikslu studijuoti. Be to, rekomenduojame tokiu atveju prašyti ne nacionalinės vizos, o leidimo laikinai gyventi, kuris studijų pagrindu išduodamas iškart dvejiems metams.

Ar gali darbdavys sumokėti už išorės paslaugų teikėjo paslaugas?

Teikiant prašymą leidimui laikinai gyventi gauti yra galimybė valstybės rinkliavą sumokėti iš anksto ir pridėti tai patvirtinančią pavedimo kopiją, tačiau už paties išorės paslaugų teikėjo „VFS Global“ paslaugas atsiskaitoma tiesiogiai minėtos kompanijos atstovams.

Per išorės paslaugų teikėją priimti prašymai yra nagrinėjami tik bendra tvarka. Už tai yra imama Lietuvos valstybės rinkliava – 120 eurų.

Išorės paslaugų teikėjo įkainius nustato pats paslaugos teikėjas, t.y., „VFS Global“.

Kaip bus atsiskaitoma už kurjerio paslaugas?

Lietuvoje pagamintas leidimas laikinai gyventi bus perduotas „VFS Global“ kurjeriui, kuris jį pristatys klientui. Kurjerio paslaugos papildomai nekainuos, kadangi transportavimo kaštai yra įskaičiuoti į kliento aptarnavimo mokestį, kurį klientas turės sumokėti „VFS Global“ biure.

Ar prašymą leidimui laikinai gyventi Lietuvoje gali pateikti darbdavys?

Taip, tai galima atlikti MIGRIS sistemoje, tačiau svarbu atminti, jog pas išorės paslaugų teikėją į biurą su originaliais dokumentais turės atvykti tas asmuo, kuriam prašoma išduoti leidimą laikinai gyventi. Svarbu atminti ir tai, kad išrašytą leidimo gyventi kortelę, kai ji užsakyta per išorės paslaugų teikėją, atsiimti galės tik pats užsienietis – darbdavys paimti kortelės negalės.

Kokie dokumentai patvirtina užsieniečio, kuris ketina dirbti tarptautinio keleivių ar krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju, kvalifikaciją?

Užsieniečio profesija – tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojas (833103) arba tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (833209) – laikoma įtraukta į  profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą, jei užsienietis ketina dirbti įmonėje, kuri užsiima tarptautiniais keleivių ar krovinių pervežimais, ir turi vieną iš šių dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją:

Lietuvos Respublikoje įregistruoto profesinio mokymo teikėjo išduotą pažymėjimą, patvirtinantį vairuotojo pradinę kvalifikaciją, arba periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją keleiviams ar kroviniams vežti;

  • arba

Europos Sąjungos narės išduotą profesinę vairuotojo kortelę;

  • arba

vairuotojo pažymėjimą su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95);

  • arba

Lietuvos Respublikoje įregistruoto profesinio mokymo teikėjo pažymą apie teorinės dalies išklausytus mokymus (pirmą kartą dirbti atvykstantiems užsieniečiams).

Darbdavys informaciją apie užsieniečio turimą tarptautinio keleivių ar krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo kvalifikaciją nurodo per MIGRIS pildydamas tarpininkavimo raštą. Migracijos departamentas turi teisę paprašyti pateikti užsieniečio tarptautinio keleivių ar krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Rekomenduojame vieną iš tarptautinio keleivių ar krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų skaitmeninę kopiją pridėti prie prašymo ir pateikti šio dokumento originalą Migracijos departamentui arba išorės paslaugų teikėjui.