Dažniausiai užduodami klausimai

Prisijunkite kaip neidentifikuotas naudotojas

null

Prisijunkite naudodami el. paštą

null

Prisijunkite naudodami VIISP

null

Kreipkitės dėl leidimo

null

Vizito rezervacija

null

Kaip naudojantis VIISP sukurtu įgaliojimu prisijungti juridinio asmens įgaliotam asmeniui

null

Kaip sukurti įgaliojimą VIISP juridinio asmens atstovui naudotis MIGRIS paslaugomis

null

MIGRIS. Pateikto prašymo redagavimas

null

MIGRIS. ES piliečio prašymas išduoti teisės laikinai gyventi pažymėjimą

null

MIGRIS. Prašymas įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą

null

MIGRIS. Pranešimas apie pasikeitusius užsieniečio duomenis

null