Dažniausiai užduodami klausimai

Prisijunkite kaip neidentifikuotas naudotojas

null

Prisijunkite naudodami el. paštą

null

Prisijunkite naudodami VIISP

null

Kreipkitės dėl leidimo

null

Vizito rezervacija

null

Kaip naudojantis VIISP sukurtu įgaliojimu prisijungti juridinio asmens įgaliotam asmeniui

null

Kaip sukurti įgaliojimą VIISP juridinio asmens atstovui naudotis MIGRIS paslaugomis

null

Pateikto prašymo redagavimas

null

ES piliečio prašymas išduoti teisės laikinai gyventi pažymėjimą

null

Prašymas įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą

null

Pranešimas apie pasikeitusius užsieniečio duomenis

null

Kaip pranešti apie prarastą dokumentą

null