Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo klausimai spręsis greičiau

Ne
Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo klausimai
2020-09-10

Migracijos departamentas parengė Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo nagrinėjimo metodiką, kuri leis sparčiau spręsti su pilietybės atkūrimu susijusius klausimus, sutrumpins Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo procedūrą, tuo pačiu pagerins klientų aptarnavimo kokybę.

„Ši metodika, kartu su rugsėjo 1 d. pristatyta Migracijos departamento paslauga – pilietybės prašymų teikimu el. būdu, – iš esmės palengvins pasirengimo darbus lietuvių kilmės asmenims, siekiantiems atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę,“ – neabejoja Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Atkuriant Lietuvos Respublikos pilietybę, yra svarbu pateikti įrodymų, patvirtinančių iki 1940 m. birželio 15 d. turėtą Lietuvos Respublikos pilietybę. Kartais, nesant tiesioginių turėtos Lietuvos pilietybės įrodymų, Migracijos departamento darbuotojams tenka imtis papildomų veiksmų pilietybei patvirtinti. Tam, kad dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo besikreipiantys asmenys tiksliai žinotų, kaip bus nagrinėjamas jų prašymas, kokių papildomų dokumentų prireiks įrodinėjant iki 1940 m. birželio 15 d. jų protėvių turėtą Lietuvos pilietybę, ir buvo sukurta Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo nagrinėjimo metodika. Ji nustato prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo nagrinėjimo principus ir eiliškumą, kuriais vadovaujantis Migracijos departamento valstybės tarnautojams dirbti, taip pat atsiliepti į klientų pageidavimus bus paprasčiau ir greičiau.

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. asmenys, pageidaujantys atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, prašymus Migracijos departamentui gali pateikti el. būdu svetainėje www.migracija.lt.